Προμήθεια Σωσιβίων Τύπου Tactical Side Pouch Flotation Device (TSPFD) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «Θησέας» προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Σωσιβίων Τύπου Tactical Side Pouch Flotation Device (TSPFD)». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ