Προμήθεια Τεχνικών Υλικών Καυσίμων για Κάλυψη Αναγκών των Βασικών Εφοδιαστικών Κέντρων ΕΜ της ΑΣΔΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών του Γ’ Κλάδου της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, ανοικτό, δημόσιο, διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Τεχνικών Υλικών Καυσίμων για Κάλυψη Αναγκών των Βασικών Εφοδιαστικών Κέντρων ΕΜ». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ