Προμήθεια τεχνικών υλικών καυσίμων για κάλυψη αναγκών των βασικών εφοδιαστικών κέντρων ΕΜ της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ»

Η Διεύθυνση Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει Διαγωνισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Σύμβασης, για το πρόγραμμα «προμήθεια τεχνικών υλικών καυσίμων για κάλυψη αναγκών των βασικών εφοδιαστικών κέντρων ΕΜ». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ