Προμήθεια «Τυρί Φέτα» &«Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», για κάλυψη αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων του Τάγματος Εθνοφυλακής «Χίος»

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/ΙΙδ, του Τάγματος Εθνοφυλακής «Χίος», της 96 Ανωτέρα Διοίκησης, προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια των εφοδίων «Τυρί Φέτα» και «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ