Ημέρα: 12 Φεβρουαρίου 2024

Πρόθεση συμμετοχής με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην FOOD & DRINK EXPO 2024 (29/04-01/05 Μπέρμινχαμ)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικών

Επιστολή προς αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Παπαθανάση και υπουργό Ανάπτυξης, κ. Σκρέκα, για παράταση και ενίσχυση πόρων νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος εξέδωσε Δελτίο Τύπου, που αφορά

Προμήθεια «Τυρί Φέτα» &«Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», για κάλυψη αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων του Τάγματος Εθνοφυλακής «Χίος»

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/ΙΙδ, του Τάγματος Εθνοφυλακής «Χίος», της 96

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης στο Πρόγραμμα ”Μετάβαση σε ένα πιο αειφόρο και ανθεκτικό οικοσύστημα – ενδυνάμωση των τουριστικών ΜΜΕ”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Grow G1 Tourism Team) δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής