Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Αναλώσιμα Θεραπείας Νεφρών)

Το Τμήμα Προμήθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως, διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Αναλώσιμα Θεραπείας Νεφρών). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ