Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Χειρουργείο/Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα) του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016 για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Χειρουργείο/Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ