Προμήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου, συναφούς μίσθωσης δεξαμενών, υγρού οξυγόνου και καθαρισμού – περιοδικού ελέγχου δεξαμενών για την κάλυψη αναγκών της 130 ΣΜ

Το Γραφείο Προϋπολογισμού, του Οικονομικού Τμήματος της 130  Σμηναρχία Μάχης διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σκοπό την προμήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου, συναφούς μίσθωσης δεξαμενών, υγρού οξυγόνου και καθαρισμού – περιοδικού ελέγχου δεξαμενών για την κάλυψη αναγκών της 130 ΣΜ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ