Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Βέροιας

Η Διεύθυνση Τεχνικού, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βεροίας (Δ.Ε.Υ.Α.Β) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Βέροιας» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ