Προμήθεια φέτας & αλεύρου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο της 98 Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής ʺΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣʺ θα διενεργήσει 2 Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς:

α) Την υπ’ αριθ. 4/2024 προκήρυξη για την προμήθεια φέτας για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

β) Την υπ’ αριθ. 5/2024 προκήρυξη για την προμήθεια αλεύρου για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ της ν. ΛΕΣΒΟΥ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ