Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ) – Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης

Το Τμήμα Προμήθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ) – φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ