Προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αναισθητικά), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για τη διακλαδική προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αναισθητικά), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ