Ημέρα: 28 Μαΐου 2024

Διοργάνωση επιχειρηματικής συνάντησης της ΠΚΜ με Γάλλους αγοραστές 10-14/7/2024 Θεσσαλονίκη

Το Τμήμα Προβολής Αγροτικών Προϊόντων, της Διεύθυνσης Αγρ. Οικονομίας &