Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ψηφιακής Βιομηχανικής Ακτινογραφίας, Ακτίνων-X (XRAY) σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων

Το Τμήμα Οικονομικού Διαχείρισης Δαπανών, του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών, προκηρύσσει Διαγωνισμό για την Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ψηφιακής Βιομηχανικής Ακτινογραφίας (Computed Radiography) Ακτίνων-X (XRAY) σύμφωνα με την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων ΠΕΔ-Α-01111. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ