Ημέρα: 20 Νοεμβρίου 2023

Προμήθεια Νωπών Κρεάτων, Πουλερικών και Παρασκευασμάτων Κρεάτων για τις ανάγκες του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ Μαγνησίας

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», θα προβεί