Προμήθεια «Χειρουργικά πλέγματα» του Γ.Ν.Η.

Η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «Χειρουργικά πλέγματα», CPV: 33184100-4, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Υγειονομικές Μονάδες Βεροίας και Νάουσας). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ