Προμήθεια Χειρουργικής Τράπεζας – Τράπεζες Χειρουργείου του Γ.Ν.Ζ

Το Οικονομικό Τμήμα, της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού, της Διεύθυνσης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας, του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» προκηρύσσει διαγωνισμό για την Προμήθεια «Χειρουργικής Τράπεζας »{ (CPV 33192230-3), «Τράπεζες Χειρουργείου». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ