ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο