ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Γ.Ν. Ζακύνθου ” Άγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Τουρίκη Όλγα

Τηλ: 2695360607

Fax: 2695360648

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚ.ΠΡΟΣΚΛ.ΕΚΔ. ΕΝΔΙΑΦ. διαφορων ανταλλακτικων