ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

 

Αξιότιμοι,

 Ο Μηχανισμός Υποστήριξης του Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – One Stop Liaison Office, σας καλεί να συμμετάσχετε στην έρευνα αποτελεσματικότητας της Στρατηγικής Καινοτομίας της ΠΚΜ,μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν αποτελούν απαραίτητες πληροφορίες  για να εκτιμήσουμε τη μέχρι σήμερα πορεία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020, αλλά και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

 

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πατήστε εδώ. Ο χρόνος που θα διατεθεί για τη συμπλήρωσή του δε ξεπερνά τα 5 λεπτά.