ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΚΑΠ 2023-2027 ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ”_AGROTICA_ΣΑΒΒΑΤΟ 22.10.2022

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΚΑΠ 2023-2027 ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ”_AGROTICA_ΣΑΒΒΑΤΟ 22.10.2022

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ

Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ AGROTICA ΣΑΒΒΑΤΟ 22.10.2022