Ημέρα: 13 Οκτωβρίου 2022

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 23/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σετ Πολλαπλής Σύνδεσης, Γραμμές και Φίλτρα Αιμοδιήθησης/Αιμοδιαδιήθησης) με την Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Κάλυψη Αναγκών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για Κ

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 23/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 42/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συσκευής Laser Φωτοδυναμικής Θεραπείας για Οφθαλμολογική Χρήση για Κάλυψη Αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 42/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 40/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Τριπλός Ασκός Αίματος) για Κάλυψη Αναγκών της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 40/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ” (MIS 5073390)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ