Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2020-2021

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2020-2021

 

Νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών με ΔΩΡΕΑ εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών, καθώς και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring), ανακοινώνει η ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών), σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας MONO την αίτηση συμμετοχής ΕΩΣ τις 20/05/2020 μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο ανακοίνωσης.

Επιπλέον, παρακαλούμε να βοηθήσετε στην ευρύτερη δημοσίευση της συνημμένης
ανακοίνωσης και την ενημέρωση από πλευράς σας των πιθανώς ενδιαφερομένων
επιχειρήσεων και συνεταιρισμών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε
διευκρίνιση, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Με εκτίμηση,
Θάλεια Γκαλντάρα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Δέσπως Σέχου 37, ΤΚ 117 43 Αθήνα

www.mkoapostoli.com
www.iocc.org