Πρόσκληση για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στη 18η Διεθνή Έκθεση Δημοσίων Έργων-“SITP 2022”

Αξιότιμες/οι,

 

Σας προωθούμε, συνημμένως, έγγραφό μας με ΑΠ 24828/5.5.2022 σχετικά με την εν θέματι Διεθνή Έκθεση στο Αλγέρι και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Με εκτίμηση,

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Ζαλοκώστα 10
106 71 Αθήνα
Τηλ:  210-368 2841
email: db1@mfa.gr