Ημέρα: 11 Μαΐου 2022

Πρόσκληση σε δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια: “Εξυπηρέτηση Πελατών” και “Χειρισμός αντιρρήσεων και παραπόνων”

Πρόσκληση σε δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια: “Εξυπηρέτηση Πελατών” και “Χειρισμός αντιρρήσεων και παραπόνων”
 
Το Επιμελητήριο Ημαθίας σας προκαλεί στα Δωρεάν Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνει, με τη στήριξη της Εταιρίας Συμβούλων Alpha Plan Consultants, και το Veria Tech Lab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, με θεματολογία:
1.   Εξυπηρέτηση πελατών
2.   Χειρισμός αντιρρήσεων και παραπόνων
Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 4 ωρών το κάθε ένα.
 
 
Πρόγραμμα – Σύνδεσμοι
·    …..

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2022
Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο…..

2ο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise Transformation/ Fintech Strategy” : «The crossroads of Business and Fintech Digital Transformation»

2ο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise Transformation/ Fintech Strategy” : «The crossroads of Business and Fintech Digital Transformation»
 
Αποστέλλεται, συνημμένα,  προς ενημέρωσή  σας,  το υπ΄αρ. 16997/6-5-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα  : 2ο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Enterprise Transformation/ Fintech Strategy” : «The crossroads of Business and Fintech Digital Transformation».
 
Η Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.) καλείται να ενημερώσει  σχε…..

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
 
Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης αποκλειστικά ως προς το Τμήμα 1 της υπ’ αριθμ. 06/2021 Διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009332531, Α.Δ.Α.: Ω80Α465ΧΘΞ-ΨΡΨ) (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 139504,1), λόγω μη κατάθεσης προσφορών για το Τμήμα αυτό……

Υπ΄ αρίθμ. 04/2022 Διακήρυξη( ορθή επανάληψη) της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία»

Υπ΄ αρίθμ. 04/2022 Διακήρυξη( ορθή επανάληψη) της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α που αφορά «Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία», συνολικού συνολικού προϋπολογισμού # 11.400,00# €, άνευ Φ.Π.Α. (δημοσίευση διαγωνιστικής διαδικασίας 03-05-2022)

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, υποβάλλεται η  ορθή επανάληψη της υπ΄ αρίθμ. 04/2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογώ…..

Προμήθεια Άρτου από Ιδιωτικό Αρτοποιείο για τις Μονάδες της 96 ΑΔΤΕ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια Άρτου από Ιδιωτικό Αρτοποιείο για τις Μονάδες της 96 ΑΔΤΕ. Παρακαλούμε για την ανάρτηση της στους Πίνακες Ανακοινώσεων για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Με εκτίμηση, Τχης(ΕΜ) Βακαλόπουλος Παναγιώτης 96 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ “ΧΙΟΣ” 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΔΟ “ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΑΛΑ” ΤΚ: 82100 ΤΗΛ: 22710 84242…..

Πρόσκληση για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στη 18η Διεθνή Έκθεση Δημοσίων Έργων-“SITP 2022”

Αξιότιμες/οι,
 
Σας προωθούμε, συνημμένως, έγγραφό μας με ΑΠ 24828/5.5.2022 σχετικά με την εν θέματι Διεθνή Έκθεση στο Αλγέρι και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.
 
Με εκτίμηση,
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας Ζαλοκώστα 10 106 71 Αθήνα Τηλ:  210-368 2841 email: db1@mfa.gr …..