Πρόσκληση για την προμήθεια τριών συσκευών απολύμανσης για τις ανάγκες των ΤΕΠ, ΤΕΠ covid και covid κλινική

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια τριών (3) συσκευών απολύμανσης νοσοκομειακών συσκευών και οργάνων με υπεριώδη ακτινοβολία UV-C LIGHT, για τις ανάγκες των ΤΕΠ, ΤΕΠ Covid και Covid κλινική»

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.