Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Το Επιμελητήριο Ημαθίας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία τεχνικού ασφαλείας, με τη διαδικασία του άρθρου 117Α του Ν. 4412/2016. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ