Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αλλαγή ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ & ΚΑΜΠΑΡΑΔΩΝ στις καρέκλες (στις πλάτες) στο γραφείο Προέδρου

Το Επιμελητήριο Ημαθίας προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης για την αλλαγή δερματίνης και καμπαράδων στις πλάτες από 8 καρέκλες στο Γραφείο Προέδρου με τη διαδικασία του άρθρου 117Α του Ν. 4412/2016 και
σας καλεί να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ