Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ετήσιου ελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων του Επιμελητηρίου Ημαθίας

Το Οικονομικό – Διοικητικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Ημαθίας προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης για την υπηρεσία ετήσιου ελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, με τη διαδικασία του άρθρου 117Α του Ν. 4412/2016 και σας καλεί να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ