Πρόσκληση Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια Holter, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Κοζάνης, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια Holter, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Κοζάνης, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: