Πρόσκληση Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, στον φορέα ΠΦΥ ΚΥ Βέροιας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξηςστον φορέα ΠΦΥ ΚΥ Βέροιας

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: