Πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης»

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ.6713/ΑΜΘ41 για την Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία, Θράκη” 2021 – 2027,  στη Δράση RSO2.1.β: «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης», ενημερωθείτε από τον σύνδεσμο του ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σύνδεσμος για τον Κατάλογος Ενεργειακών Ελεγκτών / Νομικών Προσώπων:

https://www.buildingcert.gr/enaudits/faces/public/List.xhtml