Προσφορές-Ζητήσεις-Συνεργασίες

Προοπτικές προώθησης ελληνικών φαρμακευτικών προΐόντων στη Μάλτα

Προοπτικές προώθησης ελληνικών φαρμακευτικών προΐόντων στη Μάλτα
 
Αποστέλλουμε συνημμένο έγγραφο σχετικά με την προώθηση ελληνικών φαρμάκων στην Μάλτα.  
 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.
 
Με εκτίμηση, 
Σοφία Ζαχαρή
Γραμματέας ΟΕΥ Γ ‘
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας Ζαλοκώστα 10 106 71 Αθήνα Τηλ:  210-368 2841 email: db1@mfa.gr …..

Ζήτηση από ρουμανική εταιρεία για την προμήθεια 4.000 ρυζιού από ελληνική παραγωγική εταιρεία

Ζήτηση από ρουμανική εταιρεία για την προμήθεια 4.000 ρυζιού από ελληνική παραγωγική εταιρεία
Επισυνάπτεται συνημμένα, σημερινή επιστολή της ρουμανικής εισαγωγικής εταιρείας Best Acizitii, με την οποία ζητείται η συνδρομή του Γραφείου για την ανεύρεση
ελληνικής παραγωγικής μονάδας για την προμήθεια 4.000 τόνων ρυζιού.
 …..