Προσφορές-Ζητήσεις-Συνεργασίες

Πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης»

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ.6713/ΑΜΘ41 για την Υποβολή Προτάσεων

Αίτημα για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων από μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερμάρκετς‘Shufersal΄ στο Ισραήλ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος

Συνδρομή για απόκτηση 81 γεννητριών, για την κάλυψη αναγκών των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και θέρμανσης στην Ουκρανία

Η Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, του

Διαπραγματεύσεις ΕΕ/Ινδίας. Προσφορά ΕΕ για Αγαθά και Δημόσιες Συμβάσεις

Η Β6 Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής, του