Πρoκήρυξη διαγωνισμών για την κατασκευή οδικού άξονα Milot-Fier στην Αλβανία

Πρoκήρυξη διαγωνισμών για την κατασκευή οδικού άξονα Milot-Fier στην Αλβανία

H Α/Κυβέρνηση προκήρυξε, χθες 2 τρέχοντος διεθνή διαγωνισμούς για την κατασκευή του οδικού άξονα που συνδέει τις πόλεις Milot (ΒΔ Αλβανία) και Fier (ΝΑ Αλβανία). Πρόκειται για οδικό άξονα,  ο οποίος συνδέει την Αλβανία βορείως με την Κροατία και νοτίως με την Ελλάδα και έχει αποτελεί τμήμα του Γαλάζιου Διαδρόμου (Blue Corridor) συνολικού μήκους 1550 χλμ. Επίσης θα αποτελεί τον πρώτο με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα 130 χλμ/ωρα, ενώ τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητα θα κυμαίνονται μεταξύ 90-130 χλμ/ώρα.

Σημειώνεται ότι Α/Υπουργός Ενέργειας & Υποδομών διευκρίνισε ότι η κατασκευή ανωτέρω τμήματος οδικού άξονα μήκους 114 χλμ, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 837 εκατ. ευρώ, δεν θα προκηρυχθεί με ένα μόνο διαγωνισμό, αλλά θα διαιρεθεί σε τρία τμήματα, ήτοι Milot-Thumane, Kashar-Lekaj και Lekaj –Fier, ενώ κάθε εταιρεία θα διαγωνισθεί χωριστά για κάθε τμήμα. Επίσης σημείωσε ότι  οι εργασίες για το τμήμα Thumane-Kashar έχουν ήδη εκκινήσει, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του τμήματος Milot-Muriqan. Στα ανωτέρω τμήματα θα κατασκευαστούν εξ αρχής 53 χλμ, ενώ θα αποκατασταθούν τα υφιστάμενα 62 χλμ.

Η υποβολή των προσφορών και για τους τρείς διαγωνισμούς  θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12.00. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου κατασκευής των τριών τμημάτων παρέχεται πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών:  http://www.app.gov.al/contract-notice/

Milot-Thumane (REF-37639-08-01-2022): μήκος13,5 χλμ,, προϋπολογισμός 44.620.189 ευρώ και ολοκλήρωση εντός 30 μηνών.

Kashar-Lekaj (REF-37642-08-01-2022): μήκος 26,6 χλμ,, προϋπολογισμός 474.869.965 ευρώ και ολοκλήρωση εντός 42 μηνών.

Lekaj –Fier (REF-37643-08-01-2022): μήκος 46 χλμ,, προϋπολογισμός 317.595.539 ευρώ και ολοκλήρωση εντός 33 μηνών.

Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα
Γραφείο Οικονομικών&Εμπορικών Υποθέσεων

Embassy of Greece in Tirana
Office for Economic&Commercial Affairs

88, Skenderbej Str., Tirana
Tel.: +3554 2228980, 2247323
Fax: +3554 2228979
Email: ecocom-tirana@mfa.gr