Ημέρα: 10 Αυγούστου 2022

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 32/22 του 251 ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης Πληροφοριακού Συστήματος HIS και Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος LIS του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 32/22 του 251 ΓΝΑ για την Παροχή