Πώληση μετοχών 10% ΔΕΗ Μαυροβουνίου “Elektroprivreda Crne Gore, EPCG”-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1η Αυγούστου 2022

Πώληση μετοχών 10% ΔΕΗ Μαυροβουνίου “Elektroprivreda Crne Gore, EPCG”-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1η Αυγούστου 2022

Αξιότιμες/οι,

Σας προωθούμε, συνημμένως, έγγραφό μας με ΑΠ 43059/27.7.2022 σχετικά με την εν θέματι προκήρυξη διαγωνισμού καθώς και τη δημόσια πρόσκληση της εν λόγω εταιρείας EPCG και παρακαλούμε για ενημέρωση των μελών σας.

Με εκτίμηση,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Ζαλοκώστα 10
106 71 Αθήνα
Τηλ: 210-368 2841
email: db1@mfa.gr

 

2022_43059_Μαυροβούνιο_ Πώληση μετοχών ΔΕΗ 583-syn_EPCG