Σεμινάρια ΠΕ Ημαθίας για την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Τουρισμού της ΠΚΜ, στο πλαίσιο του έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” που αφορά στην ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για τη διάδοση της τουριστικής παιδείας και την καλλιέργεια νοοτροπίας παροχής υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών θα διοργανώσει μαζί με τον ανάδοχο 21 εκπαιδευτικές ημερίδες 8 ωρών η καθεμιά.

 

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν τρεις (3) εκπαιδευτικές ημερίδες για την ΠΕ Ημαθίας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες

 

Πέμπτη 24/03/2022  14.00 – 20.00

Σάββατο 26/03/2022  14.00-20.00

Δευτέρα 28/03/2022  09.00-15.00

 

Επισυνάπτεται η επιστολή με το αναλυτικό πρόγραμμα των εισηγήσεων,

 

Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία εγγραφής και σύνδεσης

 

Σύνδεση στο Zoom:  

https://zoom.us/j/97784798299?pwd=bDFmMzUrTWRMTlVDaTlWOEpSbGVEQT09

Εγγραφή:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkYFoqP7WV7wdlC6uzlhPKWYWif89tfVF5E39IK_vnDRqAcg/viewform?usp=sf_link

Πληροφορίες θα δίδονται από την  εκπρόσωπο  του αναδόχου  (κα Σοφία Μπαξεβάνου) στο 

τηλέφωνο  2310 508034.

Σχετικά Αρχεία: