Συμφωνία μεταξύ Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων

Υπεγράφη τη  Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 στο Υπουργείο Πολιτισμού, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κας Λίνας Μενδώνη, Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων – η Αυτοδιαχείριση.

Η συμφωνία αυτή έρχεται να ρυθμίσει το τοπίο των πνευματικών δικαιωμάτων για το διάστημα 2018-2022 και αφορά στην έκδοση της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής την οποία προμηθεύονται οι επιχειρήσεις.

Το εν λόγω Σύμφωνο Συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς πρωτοβουλιών της ΚΕΕΕ, μέσω της Θεματικής Επιτροπής Πνευματικών- Συγγενικών Δικαιωμάτων, τον πρόεδρο και τα μέλη της οποίας θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για τις άοκνες προσπάθειές τους, και είναι η δεύτερη η οποία πραγματοποιείται, μετά από τη συμφωνία για τα συγγενικά δικαιώματα με τη GEA, η οποία έλαβε χώρα στις 09.06.2022 στα γραφεία της KEEE, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη.

Στόχος της προσπάθειας αυτής αποτελεί η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων οι οποίες θα επιτρέψουν την ομαλή συνεργασία και τη λειτουργία προς όφελος όλων των εμπλεκομένων – επιχειρήσεων και δικαιούχων των πνευματικών δικαιωμάτων, στιχουργών, μουσικοσυνθετών κ.ο.κ. Πρόκειται για ένα ακόμα σημαντικό βήμα προόδου και ανάπτυξης, ενώ πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας.

Για πληρέστερη ενημέρωση, στα συνημμένα του παρόντος δελτίου τύπου μπορείτε να βρείτε τα εξής:

  1. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας ΚΕΕΕ – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.
  2. Τη διαδικασία η οποία προβλέπεται από τη συμφωνία.
  3. Την αίτηση που συμπληρώνουν οι επιχειρηματίες, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ή με φυσικό τρόπο με ταχυδρομική αποστολή ή κατά τη επίσκεψη του συνεργάτη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στην επιχείρησή τους.
  4. Σχέδιο της βεβαίωσης που θα χορηγεί το Επιμελητήριο στους επιχειρηματίες-μέλη.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας ΚΕΕΕ-ΟΣΔ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ για τα Πνευματικά Δικαιώματα (1)