ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) από 05 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 23:59:59

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) από 05 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 23:59:59

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: