ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «EΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ, ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΜΤΝ, ΩΡΛ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «EΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ, ΤΕΠ, ΜΕΘ, ΜΤΝ, ΩΡΛ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ»

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: