ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Γάντια εργασίας)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια λοιπών υγειονοµικών αναλωσίµων , για κάλυψη αναγκών στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Γάντια εργασίας)» 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: