ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19(Υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προµήθεια φαρµακευτικού υλικού , στο πλαίσιο αποφυγής µετάδοσης και εξάπλωσης του κοροναϊου COVID-19 (Υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα)» 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: