Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Αμοιβή υπηρεσιών για βοηθό παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο»(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Αμοιβή υπηρεσιών για βοηθό παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ)

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: