Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών ειδικότητας Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Παθολογοανατομικού εργαστηρίου, για ένα εξάμηνο»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: