Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Γλυκισμάτων για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Γλυκισμάτων για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ (έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των κυλικείων – ΚΨΜ σε ιδιώτες) και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: