Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή/ων νωπών οπωροκηπευτικών

Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή/ων νωπών οπωροκηπευτικών

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: