Συνοπτικός Διαγωνισμός «Eτήσια σύµβαση πλήρωσης θέσεων δύο (2) υπαλλήλων για τα πλυντήρια – σιδερωτήρια του Νοσοκοµείου»

Συνοπτικός Διαγωνισμός «Eτήσια σύµβαση πλήρωσης θέσεων δύο (2) υπαλλήλων για τα πλυντήρια – σιδερωτήρια του Νοσοκοµείου»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: