Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Βιοχηµικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου»

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Βιοχηµικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: