Σύμβουλος-Διαχειριστής άρθρου 115 ν.4548/2018

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Σύμβουλος-Διαχειριστής άρθρου 115 ν.4548/2018

 

Σχετικά με το άρθρο 115 του ν.4548/2018, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες, οντότητας μικρή ή πολύ μικρή (με βάση τον ν.4308/2014), να ορίζουν Σύμβουλο-Διαχειριστή αντί του Διοικητικού Συμβουλίου, θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στα εξής,

 

1)      Στην εταιρική σύμβαση (καταστατικό), δεν μπορεί να προβλέπονται και οι τρόποι διοίκησης. Εάν γίνει χρήση του άρθρου 115 του ν.4548/2018, τότε δεν μπορεί σε καμία περίπτωση  να προβλέπεται και πολυμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Οπότε οι υπόχρεοι θα πρέπει να επιλέξουν το τρόπο διοίκησης και να αποτυπωθεί η απόφαση αυτή στην εταιρική σύμβαση.

 

2)      Δεν μπορούν να αποτυπώνονται και οι δύο τρόποι, ακόμη και εάν γίνεται μνεία σχετικά με την οντότητα τη εταιρείας. Εάν και εφόσον, προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση, Σύμβουλος-Διαχειριστής και ταυτόχρονα προβλέπεται Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση οντότητας μεσαία ή μεγάλη, τότε η εταιρική σύμβαση δεν μπορεί να εγκριθεί από την Υπηρεσία μας. Θα πρέπει με βάση τα σημερινά δεδομένα, η Γενική Συνέλευση να κάνει την επιλογή της.

 

3)      Σε σχέση με τον ορισμό αναπληρωτή ΣύμβουλοΔιαχειριστή, τότε ο ορισμός του από την Γενική Συνέλευση είναι σύννομος αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει σε δημοσιότητα. Και αυτό διότι στο άρθρο 81 του ν.4548/2018, όπου αναφέρεται για τα αναπληρωματικά μέλη, αναφέρει ότι σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή ακόμη και περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγω για τον οποίο έχασε την ιδιότητα, τότε ο Σύμβουλος-Διαχειριστής απομακρύνεται να αναλαμβάνει ο αναπληρωματικός με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τον εξέλεξε. Τότε και μόνον τότε, ανακοινώνεται ο αναπληρωματικός ώς Σύμβουλος-Διαχειριστής.

 

              Βέροια, 16/07/2019

                 

                

            

 

 

 

 

 

 

Για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεση σας

 

 

 

Υπηρεσία Γ.Ε.Μη.

 

          Επιμελητήριο Ημαθίας