Τέσσερις επιχειρήσεις ανοίγουν για κάθε μία που κλείνει μέσα στο 2023

Θεαματικός είναι ο ρυθμός ενάρξεων νέων επιχειρήσεων μέσα στο 2023. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) καταγράφηκαν 41.520 ενάρξεις επιχειρήσεων, η περίπου 3.500 ανοίγματα κάθε μήνα. Μάλιστα οι ενάρξεις αυτές, είναι περίπου 17,4% αυξημένες σε σχέση με πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο.

Αντίθετα με τις ενάρξεις, οι διαγραφές στο ΓΕΜΗ στους πρώτους εννέα μήνες του έτους ήταν πολύ λιγότερες από πέρυσι και βέβαια πολύ λιγότερες από τις ενάρξεις. Συνολικά στην εξεταζόμενη περίοδο έκλεισαν 10.283 επιχειρήσεις, αριθμός που είναι 20,8% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο παρισινή και αντιστοιχεί στο 1/4 των ενάρξεων. Με άλλα λόγια για κάθε μια επιχείρηση που διαγράφεται στο ΓΕΜΗ, έχουμε τέσσερις ενάρξεις.

Σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός διαγραφών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, δεν σημαίνει απαραίτητα και κλείσιμο των επιχειρήσεων. Αρκετές από αυτές διαγράφονται επειδή συγχωνεύονται με άλλες επιχειρήσεις. Μάλιστα καθώς η κυβέρνηση δίνει κίνητρα (φορολογικά) για συγχωνεύσεις, ο αριθμός των διαγραφών επιχειρήσεων λόγω συγχωνεύσεων με άλλες αυξάνει σημαντικά.

Δυστυχώς το ΓΕΜΗ δεν δίνει περαιτέρω πληροφορίες για το είδος των ενάρξεων και των διαγραφών επιχειρήσεων από το Μητρώο ανά περιφέρεια   της χώρας. Επίσης δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με το είδος των επιχειρήσεων που προστίθενται ή/και αφαιρούνται από το Μητρώο. Πάντως η συντριπτική πλειοψηφία είναι προσωπικές εταιρείες (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) και μικτές (ΕΠΕ, ΙΚΕ), ενώ πολύ λιγότερες είναι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΑΕ).

Το ισοζύγιο μεταξύ ενάρξεων και διαγραφών επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ, είναι σαφώς θετικό. Στο εννεάμηνο προστέθηκαν πάνω από 30.000 νέες επιχειρηματικές οντότητες ή περίπου 3.500 κάθε μήνα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, επειδή οι ενάρξεις αυξήθηκαν και οι διαγραφές μειώθηκαν μέσα στο 2023, ο «καθαρός» αριθμός των επιχειρήσεων που προστέθηκε είναι σχεδόν 40% μεγαλύτερος από πέρυσι.

Ο καλύτερος μήνας στα ανοίγματα επιχειρήσεων φέτος ήταν ο Μάρτιος με 6.441 ενάρξεις και ο χειρότερος ο Αύγουστος με 2.369 ενάρξεις. Επίσης τα περισσότερα κλεισίματα επιχειρήσεων φέτος είχαμε τον Μάρτιο με 1.608 διαγραφές και τα λιγότερα τον Ιούλιο που υπήρξαν 615 διαγραφές.

Πάντως οι καλύτεροι μήνες στις ενάρξεις είναι οι πρώτοι του έτους, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τη νέα τουριστική σεζόν και οι χειρότεροι μήνες, με τα περισσότερα κλεισίματα, ακολουθούν μετά το πέρας των θερινών διακοπών. Τα κλεισίματα ιστορικά κορυφώνονται το μήνα Δεκέμβριο.

Πηγή